FB twitter YouTube

Přednáška národního ředitele PMD na zahájení přípravného roku k Mimořádnému misijnímu měsíci říjnu 2019 

V římskokatolické farnosti-děkanství Žamberk proběhla v předvečer Světového dne misií 20. října 2018 přednáška národního ředitele PMD jáhna Leoše Halbrštáta na zahájení přípravného roku k Mimořádnému misijnímu měsíci říjnu 2019. „Papež František vyhlásil Mimořádný misijní měsíc říjen 2019, kterému dal téma: „Pokřtěni a posláni.“ Téma zdůrazňuje, že povolání k misiím dostal každý pokřtěný. Misie znamená pohyb těch, kdo jsou vysláni, i těch, kdo přijímají jejich poselství. Poslaný jde, aby přinášel druhým Spasitele, jeho evangelium i jeho lásku. Kdo plní toto poslání, roste ve svatosti a stává se svědkem svatosti, která dává světu život a krásu. K tomu je povolán každý z vás,“ zdůraznil národní ředitel a přítomným vysvětlil důležitost a poslání papežských misií. Prostřednictvím fotografií a krátkých filmů je zavedl do prostředí misijní země Tanzanie, kam směřuje pomoc dárců z České republiky a také do Mexika, které navštívil při poslední misijní cestě letos v létě. Odpověděl na otázky týkající se misií ve světě i u nás, projektů PMD a pomoci nejpotřebnějším.

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio