FB twitter YouTube

PMD na setkání pastorace povolání

Ve dnech 29.1.-1.2. 2013 se uskutečnilo 6. celonárodní setkání koordinátorů pastorace povolání v Koclířově. Hlavním přednášejícím byl Dr. Jack Finnnegan SDB, PedLic z Irska a téma setkání „Povolání ke svatosti a jak se o ně sdílet s mladými“. Papežská misijní díla v ČR zde zastupovala diecézní ředitelka královéhradecké diecéze. Na setkání byl promítán dokumentární film PMD Zambijský bambo, který zachycuje prostředí, ze kterého přicházejí mladí muži do semináře, pojednává o radostech i úskalích, která život budoucích kněží v této africké zemi provázejí.  Film se setkal s velmi kladným ohlasem, stejně tak misiní materiály, které Papežská misijní díla všem zúčastněným nabídla. S. M. Vincenta Kořínková a Bronislava Halbrštátová pozvala na připravované akce PMD, jakými bude misijní pouť a misijní kongres dětí a seznámila s webovými stránkami www.missio.cz. Příjemnou a otevřenou atmosféru setkání alespoň trochu přibližují tyto fotografie.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio