FB twitter YouTube

PMD na Dnech dobré vůle 2017 na Velehradě

Na Národní cyrilometodějské pouti a Dnech dobré vůle, které se každoročně konají na Velehradě 4. – 5. července, proběhla v doprovodném programu prezentace Papežských misijních děl. Ve Stojanově gymnáziu byla ke shlédnutí nová misijní výstava z Filipín, kterou 4. července v 15.30 hodin slavnostně otevřel národní ředitel PMD ThLic. Mgr. Leoš Halbrštát. V misijním stánku byl 4. července od 14 hodin a 5. července dopoledne připraven Misijní jarmark s materiály papežských misií a výrobky dětí z Papežského misijního díla dětí. Děti a maminky z farnosti Dolní Němčí nabízely s nadšením dárky pro radost a zdobené perníčky příchozím i poutníkům v celém areálu. Všem, kdo svým darem přispěli na projekty PMD v misijních zemích, děkujeme a jsme vděčni za ochotu pomáhat druhým! 🙂

Hlavním celebrantem tradiční poutní mše svaté 5. července v 10.30 hodin na nádvoří před velehradskou bazilikou byl J. Em. Marc kardinál Ouellet, prefekt Kongregace pro biskupy.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio