FB twitter YouTube

PMD na Diecézním setkání seniorů v Hradci Králové

Senioři z celé diecéze se potkali ve čtvrtek 18. 10. 2018 na svém  celodiecézním setkání v Hradci Králové. Setkání začalo slavnou mší sv. v kostele Panny Marie, kterou celebroval královéhradecký biskup Jan Vokál s dalšími kněžími. O hudební doprovod při modlitbě růžence a mši svaté se postarala diecézní ředitelka PMD v královéhradecké diecézi Bronislava Halbrštátová, která také celé setkání moderovala s vedoucí Diecézního centra pro seniory Veronikou Čepelkovou. Dalším muzikantem byl vedoucí scholy v kostele Panny Marie Alois Neruda. V Novém Adalbertinu na seniory čekal blok přednášek: Dr. Toman Brod vyprávěl o svých zkušenostech jako přeživší holokaustu. P. Miloslav Fiala pak zavzpomínal na své působení v královéhradecké diecézi v době komunismu a přiblížil i další etapy svého života. A z Bruselu přijela do Hradce Králové Michaela Šojdrová.

Papežská misijní díla nabídla své materiály a výrobky dětí z Papežského misijního díla dětí v Misijním jarmarku. S mnohými účastníky setkání spolupracují papežské misie ve farnostech. Za tuto spolupráci a podporu jim patří veliké poděkování. Stejně tak Diecéznímu centru pro seniory a Veronice Čepelkové, která pomáhá i svou prací a svědectvím života šířit evangelium a tím naplňovat misijní poslání církve. Závěr setkání patřil vystoupení cimbálové muzice z Mikulova. 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio