FB twitter YouTube

PMD-missio na dožínkách v Dolním Benešově

V sobotu 2. září 2017 slavili ve farnosti Dolní Benešov dožínky. Na tuto slavnost byl pozván i národní ředitel PMD Leoš Halbrštát a diecézní ředitelka PMD pro královéhradeckou diecézi Bronislava Halbrštátová, která na slavnosti také zazpívala. Slavnou mši svatou, která se konala v krásně vyzdobeném farním kostele sv. Martina, sloužil místní duchovní správce P. Pavel Kuchař a jáhen Leoš Halbrštát. Ty dva spojuje i služba v armádě, kde oba sloužili jako vojenští kaplani. V prostorách farního dvora se nejen hodovalo, ale i besedovalo a farníci měli možnost zeptat se na činnost papežských misií u nás i v zahraničí. Jejich otázky směřovaly k aktuálním projektům a přítomní dostali odpovědi týkající se členských aktivit PMD, zapojení dětí v PMDD a konkrétní pomoci skrze papežské misie potřebným.

Děkujeme za požehnané setkání a otevřená srdce pro potřeby druhých! 🙂

„…Bůh nás skrze svátky za úrodu vyzývá k radosti a díkůvzdání. Vyzývá nás také k péči o potřebné – myslet na ty, kteří jsou v nouzi. I my můžeme udělat něco zcela konkrétního pro potřebné okolo nás. V prvé řadě se musíme vážně zabývat tím, jak spravujeme dary, které nám Bůh už svěřil. To, že na světě pořád umírají lidí hladem, je tak děsivé především proto, že zbytek lidstva je na tom dost dobře na to, aby tyto potřebné s velkou rezervou zajistil. Problém tedy nespočívá v nedostatku zdrojů, v nedostatku Božích darů, ale v naší neschopnosti správně s těmito zdroji a dary hospodařit. A to je něco zcela konkrétního, v čem se musíme učit každý z nás růst – musíme se naučit správně spravovat zdroje a dary, které nám Bůh dává.
Buďme Bohu nejen dnes ze srdce vděční za všechno, co nám dal. Ježíš zná i bez ptaní bohatství každého z nás a byla by škoda, kdyby nám chybělo jen jedno – umět se rozdělit s potřebnými. Oddejme se vděčnosti, posilněme se radostí z Hospodina a učme se mít otevřená srdce k těm, kdo jsou kolem nás. Amen.“
(z kázání jáhna Leoše Halbrštáta)

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio