FB twitter YouTube

Oslava Světového dne misií v Hradci Králové

Oslavy Světového dne misií – Misijní neděle 21. 10. 2018 v Hradci Králové začaly mší svatou v kostele Nanebevzetí Panny Marie, kterou sloužil biskupský vikář pro pastoraci P. Jan Paseka a národní ředitel Papežských misijních děl v ČR jáhen Leoš Halbrštát.

Obětní průvod se zástupci všech kontinentů světa připravila s dětmi z farnosti Helena Nerudová. Děti byly krásně ustrojené a pečlivě připravené a nesly své dary v komentovaném obětním průvodu. Byla radost se dívat na to, s jakou opravdovostí berou svůj úkol a poslání pro tento den…  Hudebně mši svatou doprovodila schola kostela Nanebevzetí Panny Marie pod vedením Aloise Nerudy s hostující scholou Církevní základní školy a dalšími hosty, mezi kterými byla diecézní ředitelka PMD v královéhradecké diecézi Bronislava Halbrštátová. Zazněla také Hymna Papežského misijního díla dětí „Pošli mě, půjdu já“.

Po bohoslužbě byla připravena tradiční aktivita Papežských misijních děl Misijní koláč a posezení u společného stolu ve farní místnosti a přilehlých prostorách. Oslavy doplnilo vyprávění P. Jana Linharta s obrázky a hudbou „Vietnam – Kambodža – Thajsko” a koncert zakládajících i stávajících členů skupiny Oboroh. 

Světový den misií, který je u nás známý pod názvem Misijní neděle, ustanovil v roce 1926 papež Pius XI. a věřící se během tohoto dne společně modlí a finančně přispívají do světového fondu solidarity, ze kterého jsou podporovány projekty na pomoc potřebným ve všech kontinentech skrze Papežské misijní dílo šíření víry. Všechny sbírky tohoto dne putují na projekty, jimiž je podporováno šíření Božího slova až do těch nejzapadlejších koutů zeměkoule.

Děkujeme za Vaše dary, kterými jste přispěli na šíření evangelia a podpořili projekty Papežských misijních děl v chudých misijních zemích. Děkujeme za krásnou oslavu Světového dne misií a za modlitby, bez kterých nejsou misie možné!

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio