FB twitter YouTube

Oslava Misijní neděle v Letohradě – Orlici

Na Misijní neděli 2017 připravily děti z Misijního klubka v Letohradě v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Orlici obětní průvod s přímluvami a mládež hudební doprovod. Představitelé zemí všech kontinentů nesli v průvodu důležité dary pro život, jako byl např. chléb, voda, brambory, ale také hračky a léky, aby upozornili na těžký život dětí v chudých misijních zemích. Šátky a svíce v misijních barvách zdobily místo, kde tyto dary byly položeny. Při  mši svaté zazněla Hymna Papežského misijního díla dětí „Pošli mě, půjdu já“ a na závěr všichni zazpívali písničku „Děti v Africe“, ke které děti přidaly i tanec. Tuto písničku mají moc rády a roztančily i přítomné rodiče. Věřící si mohli na závěr bohoslužby vybrat z nových misijních materiálů PMD a pomoci svým darem v misiích např. za nový Misijní kalendář 2018 či  knížku o patronce misií sv. Terezii z Lisieux.

Za Misijní klubko Monika Vychytilová

 

 

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio