FB twitter YouTube

Oslava Misijní neděle v kostele sv. Jiří v Javornici

Na oslavy Světového dne misií v kostele sv. Jiří v Javornici připravily děti zapojené v Papežském misijním díle dětí a působící v Misijním klubku ve Slatině nad Zdobnicí průvod dětí představujících zástupce ze všech koutů světa. S radostí sobě vlastní zpívaly misijní písničky a zapojovaly se do liturgie. Ještě další radost jsme při této mši svaté prožívali. Do velké rodiny dětí Božích přibyli dva malí chlapci, kteří přijali křest. Mši svatou sloužil děkan P. Petr Stejskal z Rychnova nad Kněžnou, který se spolu s ostatními věřícími s nadšením přidával k písním malých misionářů.  

Všichni přítomní projevili svou účastí, modlitbami a dary na misie solidaritu a společenství se všemi lidmi na celém světě. Děkovali za všechny misionáře a misionářky, kteří s velkým nasazením hlásají Boží slovo a naplňují tak misijní příkaz Božího Syna. Prosili za sebe navzájem, aby měli hodně sil a odhodlání každý den svým životem šířit radostnou zprávu o Boží dobrotě a lásce.

Za Misijní klubko Slatina nad Zdobnicí Bronislava Halbrštátová

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio