FB twitter YouTube

O misiích v Bangladéši a Filipínách v České Třebové

27. března 2017 proběhla v České Třebové přednáška spojená s videoprojekcí nazvaná „Filipíny a Bangladéš očima národního ředitele PMD Leoše Halbrštáta“. Tyto misijní země, kde dárci z České republiky podporují projekty papežských misií pomáhající chudým dětem, dětem žijícím na ulici ap., navštívil národní ředitel Papežských misijních děl se svým týmem v letech 2015 a 2016. Přítomné zaujalo vyprávění ze života místních obyvatel a církve, způsob života a prožívání víry, řešení obtíží spojených s chudobou…. Dozvěděli se také o poslání a významu PMD ve světě a u nás. Živou diskuzí a nabídkou misijní materiálů PMD tato zajímavá přednáška ve příjemném prostředí CČSH v České Třebové končila.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio