FB twitter YouTube

O misiích na Filipínách a v Bangladéši v žamberecké Městské knihovně

Přednáška spojená s videoprojekcí nazvaná „Filipíny a Bangladéš očima národního ředitele PMD Leoše Halbrštáta“ proběhla 20. března 2017 v Městské knihovně v Žamberku. Tyto misijní země navštívil národní ředitel Papežských misijních děl se svým týmem v roce 2015 a 2016. Přítomné zaujalo vyprávění o životě místních lidí a církve, o projektech, které chudým lidem pomáhají k důstojnějšímu životu, i ukázky oděvů či výrobků, jimiž si chudí pomáhají k obživě. Diecézní ředitelka PMD v královéhradecké diecézi Bronislava Halbrštátová doplnila přednášku o ukázky misijních materiálů a možnostech spolupráce s papežskými misiemi. Přednášku zakončila poděkováním ředitelka Městské knihovny v Žamberku Jana Hlaváčová, se kterou se těšíme na další spolupráci.

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio