FB twitter YouTube

Na táboře Březovka o pomoci PMD v misijních zemích

Každý rok se na Březovce u Klášterce nad Orlicí koná tábor «Chaire». Název je odvozen z prvních slov andělského pozdravení v řečtině, které podle Lukášova evangelia začíná právě Chaire Maria, »Zdrávas, Maria«. Toto slovo však neoznačuje jen pozdrav, ale také výzvu k radosti: »raduj se«. Právě k radosti, štěstí a blaženosti je každý člověk povolán a k tomuto poslednímu cíli člověka poukazuje i tento tábor. V bohatém programu, který je dětem nabízen, byl v pondělí 27. července 2015 věnován čas Papežským misijním dílům. Pozvání do tábora přijal národní ředitel PMD Leoš Halbrštát. Po slavnostním nástupu a mši svaté pohovořil o pomoci papežských misií ve světě a promítl záběry z Filipín, které letos na jaře s misijní výpravou navštívil. Mezi přítomnými dětmi bylo i několik malých misionářů z Misijních klubek z Hradce Králové. Společnou závěrečnou modlitbou Zdrávas Maria a prosbami za misie a misionáře setkání v pozdních večerních hodinách končilo.

DSCN7123 DSCN7121 DSCN7125 DSCN7127 DSCN7133 DSCN7137 DSCN7148 DSCN7151 DSCN7153 DSCN7156 DSCN7168

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio