FB twitter YouTube

Mše svatá v kostele Panny Marie v Hradci Králové

Tradiční akce Papežských misijních děl, kterým je Misijní koláč a Pohled pro misie, proběhl po mši svaté 2. 4. 2017 v Hradci Králové. Ještě před tím byly při bohoslužbě v kostele Nanebevzetí Panny Marie, kterou sloužil biskupský vikář pro pastoraci P. Jan Paseka a národní ředitel PMD v ČR jáhen Leoš Halbrštát, představeny děti připravující se ve farnosti k 1. sv. přijímání. Před závěrečným požehnáním přestavila Helena Nerudová akci Pohled pro misie a děti z Církevní základní školy Jana Pavla II. v Hradci Králové, které nabízely za dobrovolný dar krásně namalované pohlednice. Do tohoto projektu se děti zapojují každý rok. O hudební doprovod se postarala schola pod vedením Aloise Nerudy. Děkujeme za zorganizování Misijního koláče a Pohledu pro misie, všem dárcům za podporu projektů pro chudé děti v misiích a za radostné společenství.

 

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio