FB twitter YouTube

Misijní setkání v Přibyslavicích a v Třebíči

V sobotu 27. ledna proběhlo na faře v Přibyslavicích setkání Misijního klubka s národním ředitelem PMD Leošem Halbrštátem, který vyprávěl o misijní cestě do Tanzánie, o projektech, jež zde pomáhají potřebným a doplnil ho promítáním záběrů a fotografií z tanzanských farností. Děti na setkání také vyráběly do Misijních jarmarků, které budou organizovat v postní době. Domů si odnášely omalovánky „Vymaluj si svět“ a radost měly i z velkého nástěnného kalendáře s fotografiemi z Tanzanie.

S P. Jackem Kruczkem s Přibyslavic pak navštívil jáhen Leoš Halbrštát P. Jakuba Holíka v Třebíči, který je provedl krásnou bazilikou sv. Prokopa. 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio