FB twitter YouTube

Misijní neděle v Kroměříži

Na Misijní neděli jsme se v klášteře sester svatého Kříže v Kroměříži připravovali pečením sušenek, štrúdlů, výzdobou kostelů a samozřejmě také modlitbou. Vrcholila v sobotní večer při Misijním mostu modlitby, který jsme pojali v duchu vděčnosti Bohu za všechna dobra, kterými obklopuje nás i celý svět. Také proto byl tento večer nazván Spo-ve-ď – spontánní večer ků. Při tomto večeru jsme měli dokonce i spontánní výzdobu, která se „sama“ nabídla. Byla jí čerstvě nalezená Bible, naprosto roztrhaná, špinavá, mokrá, páchnoucí cigaretovým popelem, jež ležela s dalšími odpadky mezi kontejnery. Tak jsme mohli při adoraci intenzivněji myslet na tyto lidi ve světě a v našem okolí, kteří nepřijímají evangelium a ke kterým radostná zvěst možná ještě ani nepronikla.

Další den se slavila Misijní neděle v Kroměříži „v různých časových pásmech“ – ráno v klášterní kapli sv. Kříže, před polednem v kostele sv. Mořice a večer v kostele sv. Jana Křtitele. Po každé mši svaté proběhl Misijní jarmark®, při kterém jsme farníkům nabídli něco z misijních materiálů, ale i z dobrot klášterní kuchyně. Všechny tyto kostely patří do farnosti sv. Mořice, ale oslavy samozřejmě neminuly ani naši sousední městskou farnost Panny Marie.

Díky všem, kdo svá srdce otvírají potřebným!

s. M. Luisa Ščotková

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio