FB twitter YouTube

Misijní neděle v Českobudějovické diecézi

Výuka náboženství se v mnoha farnostech v týdnu před Misijní nedělí odehrávala takzvaně v misijním duchu. Probíhalo každoroční opakování otázek: co jsou misie, papežská misijní díla, práce se zářijovou misijní Duhou nebo s misijním kalendářem, z nichž se děti mohou dozvědět o misiích konkrétněji. Nedělní mše svatá byla obohacena o pět barevných svící na obětním stole symbolizujících pět kontinentů, misijní výzdobu či misijní obětní průvod. A nedílnou součástí je už tradičně Misijní koláč před kostelem, kde se mnozí rádi zastavují.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio