FB twitter YouTube

Misijní neděle – bohoslužba pro rodiny s dětmi v Rychnově nad Kněžnou

V kostele sv. Havla v Rychnově nad Kněžnou rozkvetla bohoslužba na první adventní neděli 3. 12. 2017 misiemi. Děti z Misijního klubka ze Slatiny nad Zdobnicí a Písečné představovaly zástupce jednotlivých kontinentů, přinášely v komentovaném obětním průvodu rozmanité dary, zpívaly, tančily a po bohoslužbě nabízely své výrobky v Misijním jarmarku. Překvapením nejen pro děti byla vzácná návštěva papeže Františka, tedy loutky, která ho představovala. P. Petr Stejskal ji skvěle využil ve své promluvě, stejně tak i fotografii papeže Františka, jak je vidět na přiložených fotografií. Domů jsme odcházeli plni radosti a nového elánu do misijní práce…. Děkujeme rychnovské farnosti za podporu papežských misií a otci Petrovi za příklad, jak uvádět v život Boží slovo!…

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio