FB twitter YouTube

Misijní most modlitby v Žamberku

V předvečer Misijní neděle 21. října 2017 proběhl Misijní most modlitby v kostele sv. Václava v Žamberku. Věřící se připojili k modlitbám celého světa za misionáře, pronásledované, chudé a trpící a poděkovali za dar víry. Chvíle modlitby a duchovních písní vedl místní duchovní správce P. Wieslaw Kalemba. Misijní setkání přijela výzdobou a zpěvem podpořit také diecézní ředitelka PMD v královéhradecké diecézi Bronislava Halbrštátová.

„Misie říká církvi, že ona není sama o sobě cílem, ale že je pokorným nástrojem zprostředkujícím Království…“

(papež František v Poselství ke Světovému dni misií)

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio