FB twitter YouTube

Misijní most modlitby v Žamberku

Misijní most modlitby vytvořili ve farním kostele sv. Václava v předvečer Misijní neděle mladí i starší ve 21 hodin v Žamberku. P. Wieslav Kalemba začal četbou z Písma svatého, diecézní ředitelka PMD v královéhradecké diecézi Bronislava Halbrštátová pokračovala misijním růžencem za jednotlivé kontinenty a společné modlitby za misie a misionáře byly zakončeny společnou písní. Misijního mostu modlitby se zúčastnil i národní ředitel PMD jáhen Leoš Halbrštát. 

Pán Ježíš nás vybízí k vytrvalé modlitbě k našemu nebeskému Otci:
Kéž misijní dílo tvého lidu přispívá k posvěcování světa, aby lidstvo došlo spásy vírou v Krista Ježíše.
Pomáhej papeži Františkovi, všem biskupům, kněžím a jáhnům v hlásání tvého slova, povzbuzuj je v jejich nelehké službě.
Nade všemi válkami a zbraněmi světa dej vítězit síle modlitby a poctivé práce.
Prosíme Tě o pomoc pro opuštěné a nemocné děti, sirotky v misijních oblastech a bezmocné staré lidi.
Prosíme Tě o požehnání pro všechny, kteří se věnují službě v Papežských misijních dílech, ať o tobě svou vírou, modlitbou a službou lásky pravdivě svědčí a stávají se darem pro své okolí.
Zemřelým hlasatelům evangelia a služebníkům nejpotřebnějších buď ty sám odměnou a nekonečnou radostí.
Amen
 

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio