FB twitter YouTube

Misijní jarmark® v Českém Těšíně

Na květnou neděli 29. 3. 2015 se uskutečnil ve farnosti v Českém Těšíně již počtvrté velikonoční Misijní jarmark®. Den předtím mu předcházely misijní dílny, kde se připravovaly výrobky k prodeji.
I přes množství akcí současně probíhajících tento den v naší farnosti, se zapojilo mnoho lidí. Přišly i naše babičky, které hojně napekly, zdobily perníčky a kraslice. Ochotné maminky obětovaly svůj čas a pomohly s balením napečených dobrot, pletením věnečků a v neposlední řadě s úklidem. Starší kluci (ministranti) s trpělivostí předávali svou dovednost pletení karabáče. Starší děvčata zvládala již s určitou zručností zdobení kraslic voskovou technikou, a také prodej na jarmarku. Děti i dospělí si tak mohli zkusit vyrobit: pomlázku, velikonoční věneček, papírový košík nebo ozdobit perník či vajíčko. Mnozí šikovní farníci přinesli již hotové výrobky k prodeji, mezi nimiž byly dřevěné křížky, drobnosti ze dřeva, perníčky a další sladkosti. Akce vynesla 15 200,- Kč pro PMD a účastnici se mohli těšit nejen z dobrého skutku, ale také ze vzájemně prožitých chvil ve společenství malých i velkých Božích dětí.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio