FB twitter YouTube

Misijní jarmark na Svatováclavské pouti v Žamberku

Na svátek sv. Václava 28. 9. 2017 proběhl v rámci Svatováclavské pouti v Žamberku Misijní jarmark, který připravilo Misijní klubko ze Slatiny nad Zdobnicí. Před jeho uskutečněním se děti z klubka několikrát sešly na faře ve Slatině nad Zdobnicí k misijnímu tvoření, aby byl výběr dárků pro radost i k užitku co nejširší. Vydatně jim při tom pomáhali také rodiče, a tak malí misionáři mohli své výrobky nabídnout i v jiných farnostech. Mezi misijními materiály PMD nechyběl Misijní kalendář 2018 objektivem Martina J. Rýznara a knížka o patronce misií sv. Terezii z Lisieux nazvaná Terezka. Atmosféru Misijního jarmarku, který byl připraven u kostela sv. Václava, dokreslují přiložené fotografie. Děkujeme všem štědrým dárcům za podporu projektů Papežských misijních děl v misijních zemích a za ochotu pomáhat druhým. 

Slavnou mši svatou sloužil P. Miroslav Michalak, probošt farnost Navštívení Panny Marie v Boniewie v Polsku a místní duchovní správce P. Wieslaw Kalemba ad. 

Za Misijní klubko ve Slatině nad Zdobnicí Bronislava Halbrštátová, diecézní ředitelka PMD v královéhradecké diecézi                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio