FB twitter YouTube

Květná neděle s dětmi z PMDD v Javornici

Události Květné neděle a Svatého týdne přiblížily děti z Misijního klubka ve Slatině nad Zdobnicí v kostele sv. Jiří trochu neobvyklým způsobem a neotřelou formou všem přítomným v neděli 9. 4. 2017. Do svých aktivit vtáhly i ty nejmenší, kteří přišli na bohoslužbu. Při mši svaté děti zpívaly nacvičené písně, měly připravený obětní průvod a po mši svaté nabídly vedle misijních materiálů PMD výrobky ze svého misijního tvoření, kterými pomáhají dětem v misiích.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio