FB twitter YouTube

Křížová cesta s Misijním klubkem ve Slatině nad Zdobnicí

Aby děti lépe chápaly křížovou cestu a vše, co se kolem ní děje, připravili jsme ji 24. 2. 2018 v kostele Proměnění Páně ve Slatině nad Zdobnicí s Misijním klubkem tak trochu jinak. Na kříž jsme připevnili „kameny“, chyby, prohřešky, o kterých jsme při jednotlivých zastaveních hovořili a na znamení, že „s tím“ chceme ve svém životě něco udělat, polepšit se…překrývaly je děti bílými květy. Kříž na konci křížové cesty vypadal úplně jinak. Mohli bychom říct: vítězně. Snažili jsme se pochopit velkou Ježíšovu lásku, která nakonec vítězí nad smrtí…. Malé děti rozsvěcovaly svíčky, tím symbolicky přibývalo světlo… a děti si znovu připomněly, že mají toto Kristovo světlo nést druhým lidem. Při mši svaté přinášely v košíku své dárky Ježíši, jakým byla např. pomoc rodičům, návštěva nemocných, starost o sourozence a mnoho dalších. Připravily si také písničku, při které ukazovaly, co všechno pro nás Pán Ježíš udělal a „pomohly“ s kázáním, ve kterém otec Wieslaw Kalemba zdůraznil, že máme změnit svůj pohled na druhého….

Celou postní dobou nás provází Postní misijní kalendář a už připravujeme novou misijní křížovou cestu, na kterou se všichni moc těšíme!

Misijní klubko ve Slatině nad Zdobnicí

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio