FB twitter YouTube

Koncert pro misie v Helvíkovicích

„Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívej Hospodinu, celá země!“
(Žalm 96,1)

Po poutní mši v kapli sv. Antonína v Helvíkovicích proběhl 17. června 2018 Koncert pro misie, na kterém zahrály členky Papežských misijních děl. Moderátorkou koncertu byla diecézní ředitelka PMD v královéhradecké diecézi Bronislava Halbrštátová, která zdůraznila důležitost misijní činnosti církve.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio