FB twitter YouTube

Koncert pro misie v Helvíkovicích

V neděli 18. 6. 2017 po poutní mši svaté proběhl v kapli sv. Antonína v Helvíkovicích Koncert pro misie členek Papežských misijních děl. Na klavír hrála Karolína Moravcová, zpěvem potěšila přítomné Anežka Faltusová, obě činné pod vedením Moniky Vychytilové v Misijním klubku Letohrad. Třetí zpívající byla diecézní ředitelka PMD v královéhradecké Bronislava Halbrštátová, která všem poděkovala za podporu papežských misií, za modlitby, doprovázející lidi v misiích a za papeže Františka v jeho přetěžké službě. Závěr patřil modlitbě „Srdce čisté“ a společnému zpěvu mariánské písně. Pak malí misionáři rozdali každému misijní zápalky s nápisem „Zapalte svá srdce pro misie“!

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio