FB twitter YouTube

Evropská konference Papežského misijního díla dětí – CEME

Setkání se uskutečnilo v Centru Jana XXIII. v  Lucemburku  16. – 19.3. 2014. Sešli se tu zástupci evropských zemí  (Německo, Francie, Belgie, Švýcarsko, Lucembursko, Itálie, Portugalsko, Dánsko, Anglie a Wels, Irsko, Nizozemí, Rumunsko, Chorvatsko, Slovensko a ČR) a Kanady za přítomnosti Generální sekretářky PMDD Baptistiny Ralamboarison. Toto pracovní setkání CEME se koná pravidelně každé dva roky a slouží k vzájemné výměně zkušeností, nápadů a hledání vhodných způsobů práce v celoevropském kontextu.

Sjeli jsme se v neděli večer a po večeři jsme se jen navzájem představili. První pracovní den setkání byl formační. Nejprve jsme se díky přednášce Prof. Dr. Annemie Dillen  zamýšleli nad dítětem jako osobou, co to znamená pro teologii a co pro život církve.  Dítě není jen objektem našeho zájmu a péče, ale i samostatně jednající osobou, není to jen „nehotový dospělý.“  Na otázku Jak zacházet s dětmi si přednášející odpověděla: Dítě potřebuje VZTAH, DŮVĚRU spojenou s ODPOVĚDNOSTÍ A MODLITBU. Následovala opravdu kraťoučká ochutnávka bibliodramatu na téma: Dítě v Bibli.

Druhý den byl věnován vzájemné výměně. V první části měli možnost účastníci představit zajímavé projekty ze své země. Portugalsko, Nizozemsko a Kanada nám představily své speciální weby Misijního díla pro děti, kde se dětí hravou formou seznamují se životem v misiích, modlitbou i jinými náboženstvími (www.opf.pt/infancia/index.html, http://www.opmcanada.ca/sites/mondami/mondami.html , www.missiokids.nl ).  Lucembursko připravuje ve spolupráci s francouzským zpěvákem muzikál. V Chorvatsku začínají v jednotlivých farnostech formovat skupinky podobné našim Klubkům a jedno z nich nám blíže představily. Naše prezentace o práci Klubek účastníky zaujala. Doplnili jsme ji ukázkou z našeho DVD Oázy perlového ostrova. Kromě těchto prezentací měla každá země po celou dobu konání konference  vystaveny různé materiály a byl čas i pro vzájemné představení  a výměnu a také na diskuze v malých skupinkách o aktuálních tématech (např. komunikace, využití nových médií, identita Papežského misijního díla…). Z našich materiálů zaujaly nejvíce sirky a pexeso.

Odpoledne jsme pak prožily opravdu katolickou mši sv. – tedy zcela mezinárodní , po ní následoval večerní  Festival národů, kdy jsme měli možnost ochutnat  z každé země  ukázku národního jídla a pití, které jsme přivezli, případně si zazpívat a zatančit opět v národních rytmech.

Ve středu pak setkání shrnula generální sekretářka Baptistine Ralamboarison  a vyjádřila se také k dotazům a návrhům, jež vyplynuly z diskuzí. Setkání uběhlo velmi rychle a pro mě bylo velmi podnětné. Doufám, že získané materiály i zkušenosti dobře využijeme. Více fotografií naleznete v galerii.

Text: SM. Angelika Pintířová, Foto: Luboš Fronk – čeští zástupci na setkání CEME

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio