FB twitter YouTube

Děti v Letohradě přinesly vánoční radost do Domu s pečovatelskou službou

Dva dny před Štědrým dnem 22. 12. 2016 navštívily děti z letohradské farnosti a Misijního klubka pod vedením Moniky Vychytilové opět obyvatele Domu s pečovatelskou službou v Letohradě. Připravily si pro ně vánoční písně, vyprávěly o příběhu narození Pána Ježíše a na závěr si se všemi zazpívaly ty nejznámější koledy. Radost, kterou děti v tomto předvánočním čase přinesly všem přítomným, byla vidět na jejich tvářích i ve slovech díků, se kterými malí zpěváčci odcházeli domů. Děti o Boží něze a dobrotě nejen vypráví, ale také ji rozdávají, a to je to nejdůležitější.

Všem krásné a šťastné Vánoce!

img_0066 img_0063 img_0099 img_0074 img_0103 img_0105

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio