FB twitter YouTube

Adventní setkání v Helvíkovicích

Dělat druhým radost, potěšit smutné a přinášet radostnou zvěst o Narození Krista, i to všechno patří k poslání misionářů. V tomto duchu se neslo vystoupení členek Papežských misijních děl, které zahrály a zazpívaly 3. 12. 2017 na adventním setkání v Helvíkovicích. K živému obrazu Svaté Rodiny přišel o podstatě adventního času promluvit a požehnat adventní věnce  P. Wieslaw Kalemba. Posezením při kávě a čaji a s jarmarkem plným krásných vánočních dárků končilo setkání v místním Kulturním domě. Misionářky se rozloučily s přáním požehnaného adventu a vánočních svátků a poděkování za podporu papežských misií!

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio