FB twitter YouTube

8. Projektový den v SOŠS-EA Náchod

Střední odborná škola sociální – Evangelická akademie v Náchodě uspořádala  22. 3. 2018 již 8. projektový den se zaměřením na pomoc potřebným lidem. Ve spolupráci s Papežskými misijními díly v ČR připravili studenti a pedagogové program, Misijní jarmark a Misijní koláč. Papežská misijní díla v ČR na projektovém dni zastupovala diecézní ředitelka PMD v královéhradecké diecézi Bronislava Halbrštátová a dokumentarista Martin J. Rýznarkterý vyprávěl o misijní cestě do Tanzanie. Výtěžek z projektového dne podpoří skrze PMD chudé v Tanzanii a část podpoří potřebné na Haiti 

V týdnu od 19. 3. do 24. 3. 2018 probíhala v městské knihovně Náchod také putovní misijní výstava PMD, při které studenti nabídli své výrobky a skrze materiály papežských misií se návštěvníci knihovny mohli seznámit s činností Papežských misijních děl.

Děkujeme za výbornou spolupráci panu řediteli Mgr. Hanušovi a Ing. Stryhalové a všem studentům za nadšení, se kterým projektový den připravili! 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio