FB twitter YouTube

1. svaté přijímání dětí z PMDD v Javornici

V radostné atmosféře proběhla slavnostní mše svatá 19. 6. 2016 v kostele sv. Jiří v Javornici s 1. svatým přijímání dětí z Papežského misijního díla dětí, které pracují v Misijním klubku ve Slatině nad Zdobnicí. Veliké poděkování patří P. Petru Stejskalovi, který celebroval mši svatou s národním ředitelem PMD jáhnem Leošem Halbrštátem. Připravili pro děti i dospělé řadu krásných překvapení, aby Eucharistii mohli všichni prožít s hlubokým duchovním prožitkem. Hudební doprovod obstarali členové PMD, pod vedením diecézní ředitelky v královéhradecké diecézi Bronislavy Halbrštátové, která po celý rok děti na toto setkání připravovala. Své díky Bohu, rodičům a všem dobrodincům vyzpívaly děti v písních, které si pro tuto příležitost nachystaly. Prvokomunikantům přejeme vytrvalost ve víře a stálou Boží blízkost, aby své misijní poslání mohli plnit s odvahou a radovali se každý den z Ježíšova přátelství. 🙂

PÍSEŇ PRVOKOMUNIKANTŮ

Chválím tě, Hospodine, za to, že jsi,
že mi dáváš sílu svou.
Rozhoř ve mně oheň velké lásky své,
posilni tak, prosím, víru mou.

Prosím tě, Hospodine, buď přítel můj,
na cestách mě provázej.
Nebudeš jen přítel, ale otec můj,
na cestu mi, prosím sílu dej.

Přijímám tě, Hospodine, chci s tebou žít,
duše má se otvírá.
O tvé velké lásce lidem kolem říct,
jen ty, Pane, chlouba jsi má.

Dík vzdávám rodičům za život svůj,
že mě vedli v náruč tvou!
Prosím, Pane, s Matkou svou vždy při nich stůj,
ať neztratí víru v lásku tvou!

Misijní klubko 131 Slatina nad Zdobnicí

_DSC0620 _DSC0614 _DSC0626 _DSC0629 _DSC0637 _DSC0652 _DSC0658 _DSC0663 _DSC0666 _DSC0670 _DSC0679 _DSC0682 _DSC0687 _DSC0688 _DSC0690 _DSC0694 _DSC0712 _DSC0728 _DSC0749 _DSC0720 _DSC0756 _DSC0758 _DSC0770 _DSC0771 _DSC0796

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio