FB twitter YouTube

Články v rubrice Z proběhlých aktivit

V této rubrice naleznete fotografie z proběhlých národních, diecézních nebo místních aktivit na podporu misií.

Slavnostní zahájení adventu v Záchlumí

Na tradičním slavnostním zahájení adventní doby v Záchlumí vystoupily se svým programem členky Papežských misijních děl z Letohradu s diecézní ředitelkou PMD pro královéhradeckou diecézi Bronislavou Halbrštátovou. Zpívaly písně o putování Marie a Josefa do Betléma …

Štítky:

Misijní Ples pro Tebe v Ústí nad Orlicí pomůže v Tanazanii

5. ročník misijního plesu proběhl 26. 11. 2017 opět pod názvem Ples pro tebe v Ústí nad Orlicí. Celým plesem provázela moderátorka Kateřina Rýznarová, která si k slavnostnímu zahájení pozvala P. Vladislava Brokeše, děkana ústeckoorlické …

Štítky:

Štědrá pomoc z České dětem do Tanzanie

Účastníci Charitativního jarmarku v České opět darovali na misie přes sto tisíc korun
Tradičně s úspěchem proběhl 26. 11. 2017 v pořadí sedmnáctý ročník Farního charitativního jarmarku v České u Brna. Výtěžek z prodeje ručně vyrobeného …

Štítky:

Poděkování za svobodu a demokracii v Králíkách

Na Světový den chudých v neděli 19. listopadu 2017 se zaplněný kostel Nanebevzetí Panny Marie na Hoře Matky Boží v Králíkách rozezněl zpěvem s doprovodem kytar a dalších nástrojů. Konala se zde již tradiční mše …

Návštěva národního ředitele PMD na biskupství v Ostravě

Národní ředitel Papežských misijních děl v České republice jáhen Leoš Halbrštát se v pátek 10. listopadu 2017 setkal na biskupství v Ostravě s biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem a pomocným biskupem Martinem Davidem. Přítomen byl také diecézní …

Dopis z misií – Mexiko

Milí přátelé v Papežských misijních dílech a dobrodinci misií,
srdečně Vás zdravím z Májského regionu v jihovýchodním Mexiku na Yukatánském poloostrově.
Od listopadu 2015 zde působím jako kaplan a před rokem jsem byl jmenován farářem. Spolu s jedním třiaosmdesátiletým …

Štítky: ,
Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio