FB twitter YouTube

Závěť

Jednou z možností, jak podpořit misie, je odkázat svůj majetek v závěti. Kdo se pro tento způsob podpory rozhodne, podpoří šíření víry ve světě, růst povolání a zachrání chudé, hladovějící nebo nemocné děti a sirotky.  Když pamatujete ve své závěti na misie, dobro, které jste konali v tomto životě, pokračuje.

Pokud o odkázání majetku závětí uvažujete, doporučujeme kontaktovat důvěryhodného notáře nebo občanskou poradnu, neboť od počátku roku 2014 bude platit nový občanský zákoník s jinými pravidly než doposud. Nyní platí, že musí být přednostně vypořádáni dědicové ze zákona (děti, nejbližší příbuzní) a teprve potom je možno další majetek odkázat třetí osobě, v našem případě tedy misiím.

Zůstavitel (tedy ten, který závětí odkazuje majetek) může závěť napsat vlastní rukou nebo ji zřídit v jiné písemné formě za účasti dvou svědků nebo ve formě notářského zápisu. Pořízení závěti notářským zápisem u notáře zaručuje, že notář odborně posoudí konkrétní případ a doporučí takovou formulaci, které je v konkrétní věci právně nejvýhodnější.

V přílohách naleznete vzor závěti i důležité informace pro její sepsání.

Přílohy:

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio