FB twitter YouTube

Finanční dary

Činnost Papežských misijních děl je zcela závislá na štědrosti dárců a vzájemné solidaritě. Patřit k dárcům a podpořit misie můžete také Vy, protože je mnoho těch, kteří naši pomoc opravdu potřebují. Přispějte darem dle svých možností. Žádný dar není malý. Děkujeme!

Údaje k platbě:

Číslo účtu: 72540444/2700 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., pobočka Hradec Králové
Variabilní symbol: účel daru (viz rozpis níže)
Specifický symbol: vyplňují pouze členové PMD (členské číslo) nebo farnosti (přidělený kód)
Adresa: Papežská misijní díla, 500 03 Hradec Králové, Na Kropáčce 30/1

 

Účel daru – variabilní symbol

Vyberte variabilní symbol a určete účel svého daru:

PROJEKTY PMD
VS 999 Papežská misijní díla (MISSIO) – necháváte rozhodnutí na PMD
VS 10 Podpora základní světové misijní činnosti Církve, Misijní neděle
VS 30 Podpora bohoslovců v misiích
VS 40 Pomoc dětem v misiích
VS 321 Mešní intence misionářům. Nahlaste, prosím, počet a částku, kterou na 1 intenci zasíláte.
(Pro opravdovou pomoc je dobré na 1 intenci přispět alespoň 250 Kč. Další informace k mešním intencím naleznete zde).

 

TRADIČNÍ AKCE PMD
Pečte, ochutnávejte, malujte, tvořte, balte, spořte a podporujte misie:

VS 140 Pohled pro misie®
VS 141 Misijní štrúdlování®
VS 240 Jeden dárek navíc®
VS 640 Misijní jarmark®
VS 740 Podpora projektů pro děti v bídě – Misijní kalendář
VS 840 Misijní koláč®
VS 888 Chléb pro misie
VS 940 Misijní bonbónek

Přispět můžete

převodem z účtu na účet
jednorázově nebo opakovaně. Všechny potřebné náležitosti k platbě naleznete výše.
trvalým příkazem
V bance nebo ve Vašem internetovém bankovnictví můžete zadat trvalý příkaz pro opakované zasílání finančního daru. Stačí vyplnit formulář pro trvalý příkaz s údajem částky, kterou budete posílat, doby, po kterou ji budete posílat, vyplnit kolonku specifický symbol, kde napíšete Vaše členské číslo, a kolonku variabilní symbol, kterým určíte účel daru.
platební kartou
Vlastníte-li platební kartu s povolenými platbami na internetu, můžete nám přispět rychle a efektivně skrze stránku Dary on-line.
poštovní poukázkou (složenkou)
Peníze můžete zaslat poštovní poukázkou typu A. Rádi Vám pošleme předtištěné poukázky. Neváhejte nás kontaktovat.
pravidelnou srážkou ze mzdy
Jste-li v zaměstnaneckém poměru, zadejte své mzdové účtárně pokyn, aby Vám byla každý měsíc sražena určitá částka ze mzdy ve prospěch misií.
v hotovosti
Váš finanční dar můžete také složit v hotovosti buď ve Špindlerově Mlýně do pokladny PMD, nebo na pobočce banky UniCredit Bank Czech Republic na účet PMD. V druhém případě využijte výše uvedené údaje.

V případě Vašeho zájmu Vám rádi vystavíme potvrzení o přijetí finančního daru. Bližší informace naleznete v nejčastějších otázkách.

Odkazy

Proč se stát členem , Specifické symboly farností , Nejčastější otázky, Formulář pro zaslání potvrzení k odpočtu daně

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio