FB twitter YouTube

Proč se stát členem

V mnoha případech se na nás obracíte, abychom Vám (Vašemu klubku, rodině, farnosti…) zaslali poděkování nebo potvrzení o přijetí daru pro daňové účely. Rádi Vám v tom vyhovíme. Mějte jen, prosím, na paměti, že bez uvedení náležitých údajů je obtížné a zbytečně zdlouhavé jednotlivé dary v množství ostatních dohledat.

Proto Vám nabízíme možnost přihlásit se do Dárcovství:

  • Dostanete členské číslo, které budete vyplňovat jako specifický symbol. To nám usnadní orientaci v přijatých darech a jejich spárování s konkrétními dárci.
  • Členství v Dárcovství není spojeno s žádnými konkrétními závazky. Můžete posílat dary zcela dle svého uvážení a svých možností.
  • 2x ročně od nás zdarma dostanete Misijní zpravodaj. Obsahuje biblické zamyšlení, misijní vzdělávání, zprávy z kontinentů, dopisy ze světa i od našich spolupracovníků v ČR, informace z Misijního klubka, zprávy z uskutečněných akcí, pozvánky na plánované akce, atd.
  • Vzhledem k tomu, že dar bude použit na charitativní a humanitární účel, má dárce možnost odečíst hodnotu tohoto daru ze základu daně z příjmu fyzických (právnických) osob dle § 15 odst.1 (§ 20 odst. 7) Zákona o dani z příjmu. Jestliže o potvrzení máte zájem, je možné si toto zatrhnout na přihlášce. Pokud si dárce nepřeje jinak, potvrzení pak zasíláme vždy na začátku kalendářního roku za všechny dary přijaté v předchozím roce.
  • Potvrzení není možné vystavit na mešní intence misionářům (VS 321).

Pomůže nám, když:

  • při zasílání daru vyplníte variabilní symbol , kterým určíte účel daru.
  • o případných změnách adresy či kontaktních údajů nás budete včas informovat.
  • nebudete k Vámi odesílané částce psát do poznámky „platba“. Vše přijímáme jako dar na misie.

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio