FB twitter YouTube

Mešní intence misionářům

Pokud chcete pomoci kněžím v misiích, můžete nechat odsloužit mši svatou v misijních krajinách na Váš úmysl. Psaný text úmyslu se kněžím nepředává, mše sv. jsou slouženy vždy na dobrý úmysl dárce. Pro opravdovou pomoc je dobré na 1 intenci přispět alespoň 250 Kč. Při posílání intencí uveďte, prosím, do zprávy pro příjemce počet intencí.

Pro místní kněze je to často jediný příjem, protože nemají žádný plat a žijí z darů dobrodinců. Překonávají velké vzdálenosti a do jednotlivých farností se dostanou mnohdy jen několikrát za rok. Navíc řeší problémy bídy, nemocí, hladu i pronásledování a často z přijatých darů pomáhají chudým.

Nejlepší je, když se dárce přihlásí jako člen PMD v programu „Dárcovství“.

Var. symbol 321 – mešní intence misionářům

Nejčastější otázky a odpovědi k mešním intencím.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio