FB twitter YouTube

Laici misiím

Jestliže patříte k lidem, kteří chtějí prostřednictvím PMD odjet pomáhat přímo do misijních zemí, zkuste si odpovědět na otázky, které jsme pro Vás vybrali z dotazníku pro zájemce:

 • Jste praktikující věřící? (Ubytování je často v řeholních komunitách a je nutné se přizpůsobit jejich dennímu režimu či požadavkům. Jedná se též o aktivní pomoc misionářům, kteří často vedou duchovní rozhovory, učí katechismus, starají se o výchovu apod.)
 • Jaké cizí jazyky dobře znáte?
 • Jaký typ práce chcete na misiích vykonávat?
 • Chcete pomáhat na misiích alespoň 1 rok?
 • Kdy nejdříve byste chtěl(a) vyjet?
 • Pracoval(a) jste v charitativních organizacích v naší republice?
 • Je Váš zdravotní stav dobrý?
 • Proč chcete jet na misie?
 • Co říkají Vašemu rozhodnutí nejbližší příbuzní? Nemáte závazky ke své rodině?
 • Máte dostatek finančních prostředků? (Náklady na letenky, dopravu, pojištění a očkování si hradíte sami. Na místě Vám zajistí skromné bydlení a jídlo.)

Všichni zájemci o práci na misiích by měli:

 • Mít praxi v charitativních organizacích na území naší republiky.
 • Podle potřeby projít formačním a informačním setkáním.
 • Mít doporučení kněze.
 • Uvědomit si, že budou reprezentovat naši zemi i celou církev.
 • Vědět, že práce na misiích vyžaduje velké fyzické i psychické nasazení.
 • Nezapomenout, že ve vlastním zájmu je třeba po návratu opět absolvovat nejrůznější lékařská vyšetření včetně testu na AIDS.

PMD v naší vlasti s tímto způsobem pomoci misiím začíná. Vše je tedy ve fázi zjišťování kontaktů a reálných možností. Spolupracujeme s řeholními řády, charitami a dalšími institucemi, abychom práci v misiích mohli zpřístupnit širší veřejnosti.
Vy, kteří víte o někom na misiích, kdo potřebuje laické misionáře, spojte se s námi. Těšíme se na spolupráci.

Kontakt: moc.l1544730001iamg@1544730001avola1544730001nhez.1544730001anaj1544730001

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio