FB twitter YouTube

Členství v PMD

Právě Vaším přispěním mohou misie rozkvést!
– můžete se zapojit do několika typů misijních aktivit
– můžete přispět svou modlitbou, osobním příkladem nebo finančním darem

 

ČLENOVÉ PMD

  • Jsou ti, kteří nám zašlou vyplněnou přihlášku a snaží se podle svých možností podporovat misie.
  • Obdrží členské číslo, které slouží jako specifický symbol v případě posílání darů.
  • Modlí se za sebe navzájem, denně je za ně po celém světě sloužena mše svatá a také se za ně modlí lidé z misií.
  • Dostávají Misijní zpravodaj a další materiály.
  • Patří do společenství nejbližších spolupracovníků PMD a mají přímou účast na misiích církve.

 

Bližší informace naleznete v rubrice Staňte se členy.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio