FB twitter YouTube

Misijní klubko

Když člověk zůstane sám, je mu smutno. Misijní klubko je parta správných kamarádů, kteří patří do Papežského misijního díla dětí (PMDD) a přes celý svět staví MOST. Jak? Modlitbou, Obětí, Službou, Tvořivostí. A heslo je: „Děti pomáhají dětem.“ Zájemci se mohou do Misijního klubka přihlašovat v národní kanceláři PMDD.
Protože podporujeme zakládání misijních skupinek (Klubek) v místě bydliště dětí, jsme s dětmi ve spojení hlavně skrze dospělé vedoucí, kteří od nás pro svou skupinku vše potřebné dostanou.  Ve farnostech, rodinách, družinách, skautských oddílech či školách tak vznikají „Misijní klubka“, skupinky dětí, které mají například svoji klubovnu, hymnu, vlajku, modlitbu, jméno i své místo ve farnosti. Spojují se tak s obrovským počtem dětí různých zemí a v celém světě na ně denně při bohoslužbách myslí mnoho misionářů. Bylo by hezké, kdyby v každé škole a farnosti misijní skupinka dobře pracovala.
Do Misijního klubka se mohou přihlásit všechny děti do patnácti let (starší totiž patří do Misijního klubu) a to nejlépe po skupinách, za které zodpovídá vždy dospělý vedoucí. Ten v přihlášce uvede kontakt na sebe a počet dětí ve skupině. Chceš patřit do Misijního klubka i Ty?

Členstvím v Klubku se zavazuješ:

  • Každý den k modlitbě Zdrávas Maria za misie.
  • Každý týden k ušetření finanční částky v hodnotě jednoho bonbónku, který si odřekneš (Misijní bonbónek).
  • Dále se budeš snažit misionářovat například pomocí hlavního programu pro misijní výchovu dětí MOST. Vyšlo již více čísel a jsou k dispozici v národní kanceláři PMD, na katechetických centrech, u diecézních ředitelů PMD.
  • Můžeš i soutěžit, vzdělávat se a dozvídat se zajímavosti o dětech ze všech kontinentů, získávat různé misijní materiály, např. časopis Duha, Misijní kalendář, pohledy a obrázky z misijního světa.
  • Zapoj se do pravidelných misijních akcí.
  • Spolehlivě pomůžeš chudým kamarádům na misiích!

O možnostech zapojení do dalších tvořivých aktivit čtěte zde. 
Chcete se zapojit do Misijního klubka? Pak se přihlaste zde.

Informace, co všechno lze dělat v rámci Misijního klubka, se dozvíte na této stránce.
Kontakty na jednotlivá klubka naleznete zde.

Svědectví člena

Je tomu již 5 let, kdy přišly moje děti s časopisem Nezbeda a nadšeně mi ukazovaly článek o PMD, o Misijním klubíčku a dalších aktivitách. Toužily založit také takové klubíčko a já jsem tehdy bez váhání souhlasila. Proč? Když jsem se dozvěděla, že tuto aktivitu podporuje papež, žehná jí, vnímala jsem to jako Boží dílo a důvěřovala mu. S postupem času se mi to stále potvrzuje a vnímám Boží vedení v tom našem klubíčku. To nejprve fungovalo v naší rodině, tehdy se do něj zapojilo všech 5 dětí, později se klubíčko změnilo ve farní. Naše děti postupně odrůstají a na jejich místa přichází další, takže se postupně všech 7 dětí vystřídá při setkáváních malých misionářů. V současné době v Klubku pracuje 18 dětí. Prosím za to, aby Pán vložil dětem do srdcí touhu pomáhat potřebným, hmotně, finančně i modlitbou.

Ludmila Hájková asistentka hygienické služby, toho času mateřská dovolená – vedoucí Misijního klubka

Přílohy:

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio