FB twitter YouTube

Dárcovství

Dárci pravidelně podporují bohoslovce na misiích, chudé děti, sirotky a další potřebné.
Kromě pravidelných dárců zasílají na PMD jednorázové dary i další jednotlivci a organizace.

 • Pro dospělé, jednotlivce i skupiny.
 • Finanční podpora misií skrze PMD.
 • Lze podpořit chudé děti, sirotky, bohoslovce, vzdělání a další (viz rozpis variabilních symbolů).
 • Dárcem může být kdokoliv: jednotlivci, rodiny, mladé páry, farnosti, studenti, školy, třídy, oddíly, skupiny zaměstnanců.
 • Výše, počet i četnost finančních darů pro misie se může měnit a záleží zcela na dárci.
 • Je možné si vyžádat potvrzení o přijatém daru pro daňové účely.
 • Zájemci též mohou věnovat finanční dar na mešní intence misionářům. Konkrétní úmysly se neposílají, na misiích se slouží mše na dobrý úmysl dárce. Aby tato aktivita byla opravdovou pomocí, je dobré na jednu intenci přispět částkou alespoň 250 Kč. Na tento účel není možné uplatnit odpočet od základu daně.

Chcete se stát dárcem misií a svým příspěvkem podpořit naše projekty? Přihlaste se zde.

Svědectví členů:

Proč podporujete právě papežské misie?

Když jsme hledali možnost, jak pomoci těm nejpotřebnějším, vybírali jsme z celé řady charitativních organizací. Nejvíce se nám zamlouvala PMD z několika důvodů:

 • Jednoduchost celé organizace – o pomoc žádají formou projektů místní kněží, kteří žijí přímo mezi těmi nejchudšími a mají tak přehled, kde je pomoc nejpotřebnější.
 • Maximální využití poskytnutých darů – finanční prostředky se zbytečně nespotřebují na chod charitativní instituce, protože se využívá organizace místní katolické církve.
 • Kontrola, jak jsou dary využity – kontrolu provádí kancelář PMD, která vybírá účelné projekty a sleduje, jak se s dary hospodaří.
 • Možnost volby, do jaké skupiny potřebných chceme pomoc směřovat, např. sirotci, bohoslovci, atd.

Pro nás katolíky je také samozřejmě důležité, abychom si takto vytvářeli „poklad v nebi“ a nemuseli se bát, že bychom dostali svou „odměnu“ již zde na zemi, třeba formou děkovného dopisu od konkrétního obdarovaného☺. Lidé na misiích nemají prázdné ruce. Věnují nám dar a to formou modlitby, kterého si velmi vážíme. Každý den na sebe společně v modlitbě myslíme. A to je na celé této pomoci nekrásnější.

manželé Blažkovi – technik a zdravotní sestra – zapojení do dárcovství misiím

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio