FB twitter YouTube

Návštěva 2013 – den první

10. listopadu 2013: Na pozvání národního ředitele PMD P. Jiřího Šlégra přiletěl včera do ČR národní ředitel Papežských misijních děl v Zambii, P. Bernard Makadani Zulu. Jeho první návštěvou byla dnes v neděli 10. 11. 2013 farnost Dolní Dobrouč, kde v 9 hodin začala v zaplněném kostele sv. Mikuláše mše svatá. Místní schola pro vzácného hosta z Afriky nacvičila píseň AMBUYE NDIFE ANA ANU – Pane, my jsme děti tvé. Tu pak P. Bernard na konci mše svaté za doprovodu bubínku zazpíval a přidal ještě dvě zambijské písně. Byl to pro všechny krásný zážitek, poděkováním P. Bernardovi byl dlouhotrvající potlesk přítomných. P. Ján Kubis, místní farář, hosta z Afriky srdečně pozdravil a podtrhl význam jeho návštěvy a misijní činnosti církve.

Program pokračoval v místním D-centru besedou. Kameraman Martin Rýznar, který navštívil Zambii s misijní výpravou v roce 2011 (ze které vznikl dokumentární film Zambijský bambo), promítal krátké videoklipy ze života v Zambii. P. Bernard ochotně odpovídal na všechny otázky přítomných návštěvníků, vyprávěl o své rodině, přiblížil problematiku života zambijských rodin, církve a prožívání liturgie. Vysvětlil také, jaké projekty Papežská misijní díla v této zemi podporují.

Na závěr setkání připravily děti z Misijních klubek z Letohradu a Slatiny nad Zdobnicí krásné překvapení. P. Bernard dostal dort s logem Papežských misijních děl a svíci připomínající misionářům přinášení světla Kristova do světa. Malý fotbalový míč symbolizoval, jak rádi mají v Zambii fotbal. Nechyběl ani anděl strážný, aby našeho hosta opatroval během dalšího putování nejen po naší vlasti. Písničku „Děti v Africe“ zpíval celý sál a P. Bernard při ní hrál na typické zambijské nástroje. Malí misionáři se pak rozloučili radostnou písní „Ty jsi jako voda živá“ a P. Jiří Šlégr všem poděkoval za podporu misií a příjemně prožité společné dopoledne.

O bohatě prostřený stůl pro návštěvu se během oběda postarali u Jakubcových. Jejich syn Filip vítal hosty z otevřeného okna slavnostní fanfárou, kterou zahrál na svou trumpetu. P. Bernard se setkal také s místní farnicí, paní Blaženkou Kubíčkovou, aby ji osobně poděkoval za podporu misií a povyprávěl, jak to na misiích vypadá. Otec Zulu stihl ve své rodné řeči požehnat i čerstvě narozené Alžbětce, dceři Martina a Katky Rýznarových. Z Dolní Dobrouče si otec Bernard odvážel poprvé v životě vlastnoručně utržené jablko z jabloně – došlo k tomu u rodiny Mlynářových ze mlýna.

Podvečerní setkání v kostele sv. Jakuba Staršího v Červeném Kostelci zahájil místní duchovní správce P. Petr Kubant. I zde se sešel hojný počet účastníků, kterým P. Zulu vyprávěl o sobě, odpovídal na dotazy, odkrýval africkou kulturu a přibližoval misijní činnost. P. Zulu např. vysvětloval, že v Africe nikdo netrpí sám, ani se sám neraduje. Všechno se děje ve společenství: v rodině, ve vesnici apod. Besedu doprovázely videoklipy a prezentace. Během tohoto setkání lidé prokázali zájem o misie nejen svojí účastí, ale též finančním příspěvkem. P. Kubant vyzval na závěr k „rozkrájení P. Bernarda“, což znamenalo ochutnávku výborného dortu nesoucího jméno hosta. Dort, který byl osvěcován barevnými svíčkami, symbolizujícími všechny kontinenty, mizel pod rukama. Téměř 2 hodiny utekly v kostele jako voda, když na závěr dával P. Bernard všem požehnání ve svém rodném jazyce.

Setkání s P. Bernardem bylo pro nás všechny velkým povzbuzením k většímu misijnímu nasazení, ukázkou velkého srdce i ujištěním, že naše spolupráce a dary skrze projekty papežských misií mají pro Zambii i ostatní země velký smysl.

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio