FB twitter YouTube

Návštěva 2013 – den pátý

14. listopadu 2013: Dnešním dnem se P. Bernard Zulu rozloučil s Krkonošemi. Když do mrazivého rána zazářilo sluníčko, které kolem poledne vystoupalo vysoko, naložili jsme zavazadla, promítací techniku a potřebné věci na poslední štaci, protože další naše kroky směřovaly do Nymburka. Na faře nás čekalo milé přivítání od  duchovního správce místní římskokatolické farnosti P. Jaroslava Krajla. Na vyrobené mapě Afriky děti rychle Zambii našly. Zambijský národní ředitel zajásal, když viděl připravenou vlajku své země. Ve svém vyprávění se soustředil na témata blízká dětem, protože právě jim byly věnované necelé dvě hodiny. Po chvilce váhání zasypaly děti svého afrického „velkého bratra“ sérií otázek, které střídaly misijní videoklipy. Tazatele např. zajímalo, jak to vypadá v zambijské škole, co se tam obvykle jí či pije, s čím si černoušci hrají, zda mají mobily, PC a další elektroniku.

Všechny překvapila skutečnost, že stanovený limit 35 dětí na jednu školní třídu překračují mnohde až dvojnásobně, protože studentů se musí často do třídy vejít 40, 50, 60 až 70. Samozřejmě, že kvalita studia tímto velmi trpí a učitele to zmáhá. Ve školách nebývá školní jídelna. Žáci, kteří nemají možnost si s sebou vzít ani svačinu, musí celý den být ve škole hladoví. Když si uvědomíme, jak velké vzdálenosti (3,5 až 7 kilometrů) musí malí školáci s prázdným žaludkem pěšky absolvovat, ani se pak nedivíme, že jich celá řada odpadá a studium nedokončí. Radostnou novinou je však skutečnost, že právě Papežská misijní díla do těchto míst pravidelně pomáhají. A tak díky přispění dárců z České republiky mohou školáci v katolických zařízeních mít alespoň jedno teplé jídlo denně, zdravotní péči, pitnou vodu, lavice, učebnice a uniformy; je o ně staráno s láskou.

U otce Bernarda se postupně na klíně „zabydlovali“ přítomní malí misionáři z nymburského Misijního klubka č. 156. Vyprávěly mu, jak pomáhají misiím svým týdenním šetřením na Misijní bonbónek (k tomu slouží jejich dárková krabice) a denní modlitbou. Ukázaly mu letošní etapovou hru procházející Starým zákonem a seznamující s jeho některými postavami. Loňská hra byla zaměřená na přípravy oslav slavného výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Během odpoledne nechybělo ani skvělé občerstvení, buchty, čaj atd.

Následovala mše svatá v kostele sv. Jiljí od 17.00, kterou zpěvem a hudbou doprovodila místní hudební skupina. Samozřejmě, že v ní nechyběli ani malí misionáři. Z komentáře během přinášení obětních darů jsme se dověděli o všech kontinentech. Symbolické předměty (vlajky, písek, glóbus, léky, …) znázorňovaly potřeby chudých v misiích. P. Zulu zdůraznil, že každý pokřtěný křesťan má povinnost být misionářem a dělit se o víru s ostatními. V přátelském duchu se neslo i setkání s dospělými na faře po mši svaté. Přítomní si s velkým zájmem „vychutnávali“ zpěv a hru na buben, což otci Bernardovi skutečně jde. I tento den utekl jako voda. Na dobrou noc nám všem dal P. Zulu požehnání ve svém rodném jazyce.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio