FB twitter YouTube

P. Bernard ze Zambie v ČR – 31. 5. 2015 – den jedenáctý

Dnešní den začal pro všechny zúčastněné velmi brzy. P. Bernard s otcem Jiřím Šlégrem vyráželi z Krkonoš v časných ranních hodinách. V Horoměřicích je srdečně přivítala po sedmé hodině rodina Poustkova, brzy dorazil i ředitel PMD Leoš Halbrštát. Po poslední společné snídani se oba s otcem Bernardem rozloučili a vyrazili na letiště, odkud odlétali na Generální shromáždění Papežských misijních děl do Říma. Silnice k letišti byla ale kvůli dopravní nehodě uzavřená, protože na ní zrovna přistál vrtulník. Nezbylo tedy, než cestu do Říma začít po svých a poslední úsek k letišti dojít pěšky.

Mezitím se otec Bernard připravoval na mši v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Nebušicích. Tam ho přivítali farníci i P. Jakub Karel Berka, O.Praem. P. Bernard kázal o Nejsvětější Trojici, zdůraznil hlavně lásku, která z Trojice vychází a je mezi námi přítomná. Velmi také děkoval za pomoc z České republiky. Po bohoslužbě si host prohlédl plakát, který vyrobily děti z Misijního klubka, a také se s nimi vyfotil.

Po odpolední siestě se zájemci sešli se zambijským Národním ředitelem PMD v nebušickém farním sále na besedu. Přítomní viděli film Zambijský bambo, po kterém P. Bernard navázal povídáním o studiu bohoslovců. To trvá 8 let a pro rodiny je těžké bohoslovce podporovat. P. Zulu hovořil o systému školství v Zambii a vysvětlil obtíže, které děti musejí překonávat, když hladové a unavené několikakilometrovou cestou do školy přichází a špatně se pak soustředí na výuku. Africký host též přiblížil, jak je to v Zambii s důchody. Po dosažení důchodového věku dostanou Zambijci celou částku najednou, mnohým proto dlouho nevydrží. Navíc se ale běžně stává, že stát není schopný částku vyplatit, protože si tyto peníze „půjčil“, aby poplatil státní dluhy. Kněží žádný důchod nemají, nově se zavádí důchodové pojištění pro kněze, přispívat na to ale musí farnost, protože kněží žádný pravidelný finanční příjem nemají.

Vzhledem k tomu, že k obědu měl otec Bernard hovězí na houbách, přítomní se během společného posezení dozvěděli, jak je to v Zambii s houbami. V Zambii také rostou! Problémem je ale pro většinu obyvatel poznat houby jedlé. Řídí se pravidlem, že když houbu nežerou opice ani hmyz, bude jedovatá. Povídání bylo zpestřeno několika písněmi s bubínkem. Na závěr předaly děti z Misijního klubka přáníčka s pozdravy a svojí fotkou pro kamarády v Zambii. Po večeři se obvykle členové hostící rodiny modlí společně u stolu. Tentokrát se k nim připojil i otec Bernard, ani nevadilo, že se mluvilo různými jazyky. Pak děti předaly dárečky: svíčku v zambijských barvách, andílka a logickou hru pro jednoho. Jako host měl P. Zulu tu čest nakrmit akvarijní rybičky a před spaním ještě vyslechl několik písní na kytaru v podání Aničky, členky rodinného Misijního klubka.

IMG_4142IMG_4147IMG_4153IMG_4149P1140916 P1140915IMG_4156

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio