FB twitter YouTube

P. Bernard ze Zambie v ČR – 30. 5. 2015 – den desátý

Svůj pobyt v Krkonoších uzavřel otec Zulu v Jilemnici sobotní mší svatou a následující besedou s věřícími. Protože večerní mše svatá byla z nedělního svátku Nejsvětější Trojice, kázal otec Bernard také na toto téma. Zdůraznil, že svátek nám připomíná především vztah lásky mezi Božskými osobami a naše povolání ke svatosti a vzájemné lásce.

Povídání po mši svaté se dotklo tématu řeholních kongregací založených v Zambii. Jejich činnost je zaměřená na potřeby místních lidí a církevního společenství. Řeholníci se tedy věnují školství, zdravotnictví, katechezím, ale také zemědělství, kdy učí prosté lidi, jak si vypěstovat vše potřebné k obživě. Povídalo se také o svatých – oblíbeným svatým otce Bernarda je překvapivě svatý Bernard. Zambie však nemá žádného oficiálně vyhlášeného svatého, ale jak říká otec Zulu, je tam mnoho dobrých lidí, kteří jsou pro druhé příkladem, jsou to takoví svatí „bez razítka“. Kromě toho je zde velmi rozšířená úcta k Panně Marii. Jedna paní na Bernardovo poutavé vyprávění reagovala tím, že by se do Zambie chtěla podívat. Vzácným momentem bylo také setkání hosta s místní kostelnicí, která zde věrně slouží již téměř 50 let.

Z chladného kostela pozval pan vikář František Mráz otce Bernarda a jeho doprovod na malé občerstvení na faru, kde se povídání stočilo třeba k Viktoriiným vodopádům a jejich mlžnému oparu. P. Zulu také ochutnal výborné Hořické trubičky, které doma připravila jedna farnice, a dozvěděl se, jak za napoleonských válek v Hořicích nějaká selka pomohla zraněnému francouzskému vojákovi, který jí za odměnu dal recept na výrobu známých „Hořických“ trubiček. Po příjemném povídání nastal čas k návratu, protože už se stmívalo, i když jsou v tuto dobu dny u nás skoro nejdelší. To v Zambii je tma již od šesté hodiny večerní (téměř po celý rok) a stmívá se tam po západu slunce velmi rychle, stejně jako kolem 6. hodiny ranní opět rychle svítá.

IMG_4139 IMG_4132 IMG_4130 IMG_4129 IMG_4128

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio