FB twitter YouTube

P. Bernard ze Zambie v ČR – 29. 5. 2015 – den devátý

V pátek otec Bernard cestoval po západních Krkonoších. Cestou do Jablonce nad Nisou mohl obdivovat horské stráně a svěží lesy. Zaujali ho i koně na některých pastvinách nebo roubenky roztroušené po horských vsích. Cestou svým společníkům vyprávěl o zvířatech, která žijí v Zambii – o opicích, ptácích a o velkých zvířatech v Národních parcích. Zajímavé bylo třeba vyprávění o tom, jak sloni přecházejí řeku – dospělí sloni jdou po okraji tlupy, aby chránili slůňata uvnitř skupiny před krokodýly. Když se nějaký krokodýl připlete do cesty, chytne ho slon chobotem a mrští s ním stranou. Tak mu dává jasně napříště vědět, jak se má chovat.

Večer v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Jablonci nad Nisou začal mší svatou, kterou byla zahájena Noc kostelů. Během mše svaté putovala mezi věřícími misijní svíčka. Každý ji mohl krátce podržet a modlit se za své potřeby. Besedu po mši svaté zahájil otec Zulu zambijskou písní s bubínkem a vyprávěl například o vztahu křesťanů a jiných náboženství v Zambii. Ochotně odpovídal na dotazy a také posluchačům vyprávěl o své rodině – o dvou sestrách a bratrovi (pochází z devíti dětí, dnes žijí už jen čtyři), o mamince žijící na venkově na malém hospodářství, o otci, který letos v zimě zemřel a který byl 35 let učitelem ve škole a ke konci života pracoval jako katechista ve farnosti. Na závěr zazpíval zambijský Otčenáš a požehnal přítomným ve svém rodném jazyce.

Na programu otce Zulu byl téhož večera ještě koncert Hradišťanu v Rychnově nad Nisou, který se nesl ve velmi radostném duchu. Jiří Pavlica byl lehce zaskočen, když chtěl zpívat jednu píseň v jihoafrickém jazyce a v tu chvíli mezi posluchači uviděl černocha (s obavou, že by snad otec Bernard mohl danému jazyku rozumět a vytknout mu špatnou výslovnost). Po koncertě si P. Bernard, otec Jiří Šlégr a Jiří Pavlica připomněli krásné chvíle na velehradském pódiu, kde během Večera lidí dobré vůle 2014 vystoupili spolu s Hradišťanem právě bohoslovci ze Zambie.

Při zpáteční cestě do Špindlerova Mlýna vyprávěl otec Zulu o pohřbu svého tatínka letos v zimě. V Zambii je zvykem, že se vesničané sejdou kolem domu zemřelého a při zapálených ohních zde několik dní nocují, pomáhají připravit pohřeb, vaří pro pozůstalé a pečují o ně. V této starostlivosti se projevuje sounáležitost všech členů místní komunity, kteří spolu sdílejí nejen radosti, ale i trápení. Řeč přišla také na zapojení laiků v Církvi. V Zambii je zcela běžné a nezbytné, že se laici (mezi nimi vyškolení katechisté) zapojují i do vedení bohoslužeb slova, pohřbů a práce se skupinami věřících v místních křesťanských komunitách, protože kvůli nedostatku kněží by farnosti byly jinak zcela ochromené.

IMG_4124 IMG_4113 IMG_4111 IMG_4106 IMG_4103 IMG_4101 IMG_4098 IMG_4095 IMG_4089 IMG_4100

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio