FB twitter YouTube

P. Bernard ze Zambie v ČR – 28. 5. 2015 – den osmý

Dnešní den byl naplánovaný jako odpočinkový. Díky štědrosti a ochotě skvělých špindleráků mohl být otec Zulu ve Špindlerově Mlýně a dopřávat si odpočinku i načerpání potřebných sil na další cestu po naší vlasti a pro práci v Zambii. Mohl také dospat dluhy a věnovat se modlitbě. Protože se s ledním medvědem v Africe nesetká, mohl si ho pohladit alespoň v plyšové podobě zde u nás.

Otec Bernard mnohokrát zmiňuje na besedách nejchudší a potřebné. Často na ně myslí a záleží mu na nich. Jak právě my pomáháme těm nejchudším, se dovíte v následujícím přehledu:

Papežské misijní dílo – šíření víry

Podpora projektů od roku: 2009

Počet podporovaných diecézí: 4

Celková finanční pomoc: 33 885 443 Kč

Předmět pomoci

 • Podpora katechistů a formace personálu
 • Obnovy učeben určených ke katechezím
 • Stavby a opravy kostelů, klášterů, kaplí, far, duchovních center a domů pro nemocné a staré kněze
 • Nákup motocyklů/automobilů pro kněze
 • Mediální projekty
 • Formační programy pro řeholníky
 • Nákup nádrží na pitnou vodu
 • Opravy elektrické a vodovodní sítě apod.

Papežské misijní dílo dětí

Podpora projektů: každoročně od roku 2008

Počet podpořených dětí: 135 968

Celková finanční pomoc: 10 935 534 Kč

Předmět pomoci

 • Podpora sirotků HIV / AIDS,
 • hendikepovaných a podvyživených dětí, rehabilitace postižených
 • Podpora místních nemocnic
 • Stavby základních, mateřských škol a internátů
 • Provoz škol
 • Nákup školních lavic, učebnic, uniforem
 • Zdravotní péče
 • Potravinové programy

Papežské misijní dílo svatého Petra Apoštola

Podpora projektů od roku 2009

Počet diecézí: 4

Počet seminářů: 3

Počet bohoslovců v seminářích: 988

Celková finanční pomoc: 7 503 236 Kč

Předmět pomoci

 • Podpora bohoslovců
 • Zajištění nutného chodu seminářů
 • Finanční podpora formace a studia bohoslovců
 • Vybudování výukových aul, přestavba ubytovacích prostor
 • Rekonstrukce střechy
 • Rozšíření knihovny
 • Výstavba studny

IMG_4075 IMG_4072 IMG_4071 IMG_4069

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio