FB twitter YouTube

P. Bernard ze Zambie v ČR – 27. 5. 2015 – den sedmý

Ve středu si otec Bernard užíval odpočinku, klidu a ticha hor. K večeru se spolu s doprovodem vydal na návštěvu krásné krkonošské obce Poniklá. Úderem šesté hodiny vyšli ze zákristie tři kněží, P. Kvapil – tamní duchovní správce, P. Šlégr a otec Zulu. Přivítání místním farářem otcem Ivo Kvapilem bylo neobvyklé. Protože P. Ivo je zvyklý s farníky žertovat, představil zambijského kněze jako svého nástupce :-). Během kázání (vycházel z textu evangelia: Mk 10,32-45) vysvětlil, že ani učedníci po třech letech formace nechápali, co jim Ježíš říká, ale zdůraznil slib, který platí i nám, že je stále s námi. Dále se otec Bernard soustředil na myšlenku, že všichni pokřtěni jsou vyslanci dobré zprávy – evangelia, které mají hlásat dle svých možností, talentu, denním životem až na konec světa.

V následující besedě zazněla celá řada otázek týkající se vzájemné křesťanské solidarity. Účastníci viděli film Zambijský bambo a jak probíhá konkrétní podpora z ČR pro bohoslovce v Zambii. Národní ředitel PMD v Zambii vysvětloval z vlastní zkušenosti, jak peníze z Papežských misijních děl pomáhají, jsou spravedlivě rozdělovány nejpotřebnějším a nikomu se nestraní. Nemůže se tedy stát to, že by např. vedle sebe v sousedících farnostech mohli lidé skrze známosti vystavět honosný kostel a v druhé chudé farnosti bez protekce měli jenom chudou stodolu pro konání bohoslužeb. Ředitel ze Zambie potvrdil, že i když by rád dostával více peněz do Zambie, sám vidí, že i jinde je na tom církev hůře a finance také nutně potřebuje. Touto solidaritou opravdu vzniká jedna křesťanská rodina. Farníci v místním kostele zahrnuli hosta spoustou darů. Dostal i dar hudební ve formě písně o Africe spolu s tanečním vystoupením. Vše bylo s upřímnou vděčností přijato a odměněno požehnáním v rodném jazyce afrického hosta.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio