FB twitter YouTube

P. Bernard ze Zambie v ČR – 26. 5. 2015 – den šestý

Do mlhavého úterka přinesla jistě slunce v duši africká návštěva. Hned ráno hosta očekávali školáci ze Základní školy Špindlerův Mlýn. Během přednášky byli žáci velmi pozorní a tiše jak pěny. Za odměnu se naučili píseň v domorodém zambijském jazyce a teď již ví, že „zikomo“ znamená „děkuji“. Otec Zulu se odpoledne potkal s přáteli v České hospodě ve Špindlerově Mlýně. Přítomní mu ukázali historické náčiní – kosu, cep, kolovrátek i lis na tvaroh. Šlapací šicí stroj, který zde máme v muzeu, zambijští bohoslovci používají dennodenně. Přátele otce Bernarda zajímalo, jak se vede bohoslovcům, kteří byli na návštěvě České republiky loni v červnu. Říkal, že bohoslovcům tato návštěva velmi pomohla ke zboření představ o Evropě, protože si uvědomili, že nic není zadarmo. Za 11 dní měli přes 27 veřejných vystoupení a vraceli se na ubytování nejdřív v půl jedenácté v noci. „Byl to vůbec zázrak, že jsme pro ně dostali víza, i když větší část pobytu museli kvůli vízům zůstat v Německu“, podotkl otec Jiří. Někteří z bohoslovců, kteří byli loni u nás na návštěvě, jsou dnes již kněžími a několik dalších přijalo v sobotu 23. 5. 2015 jáhenské svěcení.

V podvečer lidé ve Špindlerově Mlýně slavili s otcem Bernardem mši svatou, kterou doprovázela hudební skupina Petach. Otec Bernard kázal o oběti (vycházel z textu Sir 35,1-15) a že Bůh slibuje mnoho těm, kdo jdou za ním (Mk 10,28-31). Nemáme se bát odevzdávat své životy Pánu a nenechávat si nic pro sebe. Po mši svaté pokračovala beseda o tématech výuky náboženství, katecheze, manželství, zvyklosti v přidělování jmen a další.

Náboženství se učí ve školách jako předmět, ale je vnímán jako všeobecný přehled. Není úzce zaměřen na katolickou církev. Proto katolická církev pořádá sama dvouroční kurzy pro katechisty, jsou zaměřeny na liturgii, praktický život, pomoc potřebným a prožívání víry s Bohem. Tito katechisté poté vyučují ostatní věřící, vedou modlitební skupinky a též připravují zájemce na přijetí svátostí. V Zambii si mladí mohou vybrat, s kým se vezmou. O ruku však jde žádat někdo starší a vážený z rodiny ženicha a ne ženich sám. Pokud proběhne svatba, novomanželé se stěhují do svého nového domu a nesdílí bydlení s rodiči. Většina Zambijců má tři jména. První jméno je křestní (většinou biblické či světců), druhé jméno je po starším z rodiny (dědeček, otec, strýc) a má symboliku předávání života, poslední příjmení je jméno rodiny či kmene.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio