FB twitter YouTube

P. Bernard ze Zambie v ČR – 25. 5. 2015 – den pátý

V pondělí ráno otce Bernarda uvítala na základní církevní škole v Brně řádová sestra cyrilometodějka Edita a její Klubko překvapilo zambijského otce krásným tancem. Hned poté došlo k setkání s žáky Cyrilometodějské základní školy v Brně, kde pater Bernard vysvětloval, jak spousta lidí v Zambii žije za méně než 1 dolar na den (cca 25 Kč). Pro spoustu českých žáků jsou to peníze na jednu svačinu. Dále přibližoval situaci místních rodin tím, že velké množství dětí nechodí do školy pouze proto, že rodiče nemají prostředky na dopravu a základní školní pomůcky. Hodně dětí musí chodit pěšky 5 – 10 km do školy. Učebnici má jenom pan učitel a do jednoho sešitu píše až deset dětí. Otec Zulu byl velice rád, jak jej sestry cyrilometodějky přijaly a připomněl, že není samozřejmostí vidět tak usměvavé sestřičky. Po obědě ve školní jídelně se návštěva vydala na poutní místo Vranov u Brna. Kostelem a duchovním centrem všechny provedl místní paulán, bratr Milan. Při čaji na terase se přítomní dozvídali o řeholních řádech, které vznikly v Zambii. I pauláni tam mají svůj klášter. Bratr Milan vyprávěl, jak každý rok z jablek z klášterní zahrady vyrábí sirup, který se prodává na Misijním jarmarku®. Národní ředitel PMD v Zambii na to říkal: „Tyto stromy nekácejte, jsou to misijní stromy.“

Po dlouhé ale příjemné cestě jsme dojeli do Třebechovic pod Orebem. Zde nastalo velké loučení s Janečkovými a velké vítání – otec Bernard se setkal s „emeritním“ ředitelem Papežských misijních děl v ČR s otcem Jiřím Šlégrem, s „emeritním“ kapitánem a nově nastupujícím ředitelem PMD s Leošem Halbrštátem, jeho manželkou Bronislavou a s ředitelem Filharmonie v Hradci Králové, panem Václavem Dernerem. V sále už na ně čekali lidé z okolí, kteří přišli, aby se dověděli více o Zambii. Zhlédli film Zambijský bambo, prezentaci projektů PMD a ptali se na situaci kněží v Zambii. V Zambii kněží totiž nedostávají plat, důchodové, zdravotní ani sociální zajištění. Jsou plně odkázáni na dary z mešních intencí, které dostávají mimo jiné také z České republiky.

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio