FB twitter YouTube

P. Bernard ze Zambie v ČR – 24. 5. 2015 – den čtvrtý

V neděli ráno přivítali otce Zulu při mši svaté farníci ze Sudoměřic. Oslava Seslání Ducha Svatého se hostu ze Zambie moc líbila. Zaujaly ho i paní v barevných krojích, o kterých tvrdil, že se oblékají skoro jako zambijské ženy. Při mši svaté sbor zazpíval hymnu Papežských misijních děl v ČR a na konci mše svaté si děti k otci Bernadovi přicházely pro požehnání, které s radostí rozdával. Nedělní oběd si P. Zulu vychutnával v rodině místních farníků, kde byl také místní pan farář. Nechyběla otázka, jaké je tradiční jídlo v Zambii – je to kukuřičná kaše „nšima“ a k tomu zelenina s troškou čili, bohatší přidávájí maso, většinou kuřecí.

Po polední siestě otce Bernarda již netrpělivě čekali farníci ze Sudoměřic a okolí v Misijní kavárně. Od dětí dostal darem písničku, svůj autoportrét a anděla, aby jej chránil. Vše bylo krásně nachystané a na nástěnce visely obrázky různých zasvěcených osob – kněží, řeholníků, řeholnic a biskupů. I zde otec odpovídal na situaci v Zambii. Pan starosta se ho ptal na školský systém a na politiku. V Zambii se o státní školy plně stará tamní ministerstvo školství, a to od platů učitelům až po budovu školy, a má v různých oblastech postavené pobočky, které chod škol v okolí zajišťují. Vedle státních škol jsou v Zambii také školy soukromé a církevní. I církevní školy dostávájí pomoc od státu, která je však minimální a pouze na část pedagogického personálu. Národní ředitel ze Zambie říká, že za hodnotu jednoho vládního vozidla lze postavit a plně vybavit jednu celou základní školu.

Po Misijní kavárně vzal místní pan farář Jerzy Szwarc SP návštěvu i s doprovodem na prohlídku města Skalice na Slovensku. Otec Bernard si ani nepovšiml, že jsme překročili hranici a podivoval se tomu, že nám Slováci rozumí. P. Zulu si prohlédl hradby, vyšel na místní Kalvárii a pomodlil se v Loretě (kde byla opravdu černá Madona). Skalická Loreta připomíná poutní místo v Itálii, kam byl údajně přenesen dům Panny Marie z Nazareta ve 13. století. Pan děkan ze Skalice všem otevřel i farní kostel a připomněl pana ředitele Papežských misijních děl na Slovensku, otce Viktora Jakubova. Na cestě zpět se celá skupina zastavila ve vinném sklípku pana Františka Bučka, který nás provedl výrobnou vína. Otec Bernard byl rád a říkal, že je to poprvé, kdy vidí, jak se víno průmyslově vyrábí. V Zambii založili vinice misionáři z Itálie, ale kvůli špatnému počasí a vysokým teplotám (v létě až 47°C) se urodí velice málo. Víno se do Zambie dováží z jižní Afriky.

Večer P. Bernard Zulu strávil krásné chvíle u Janečků, kde mu kromě jiného děti zahrály na klavír. Africkou návštěvu tady domácí neustále překvapovali tím, že dovedli říkat celou řadu slov v jazyku Nyanja – rodné řeči P. Zulu.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio