FB twitter YouTube

P. Bernard ze Zambie v ČR – 22. 5. 2015 – den druhý

Po příletu a setkání v Havlíčkově Brodě čekal otce Bernarda přesun do Strážnice. Únava na otci byla znát, takže se program přizpůsobil potřebám otce i deštivému počasí. Nabídli se 2 překladatelé, nejprve tuto službu ochotně přijal Jakub Doležal, kterého od pátečního večera vystřídala Anna Bučková.

V pátek dopoledne otec Bernard navštívil Základní školu Strážnice, kde se také potkal s malými dětmi v mateřském klubu Rodinného centra. Malé děti se vůbec nestyděly, ale naopak si s otcem Bernardem rády hrály. Poté se P. Zulu podíval po Strážnici, viděl městský park a obdivoval místní zámek. Po obědě se dokonce projel na lodi. Seznámil se s historií Baťova kanálu, který byl původně dlouhý 51,8 km a založil jej Jan Antonín Baťa, který dokončil myšlenku svého nevlastního bratra – Tomáše Bati. Aby zambijský národní ředitel poznal, jak se žije ve Strážnici, nemohlo chybět zastaveníčko v kavárně U anděla. Večer slavil pater Zulu dětskou mši svatou ve strážnickém kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Rodina Bučkova nám napsala zážitky z návštěvy otce Bernarda:

„Ovšem Pán Bůh je nejlepší režisér a ty dny velkých milostí, kterých se nám dostalo (a ještě dostává) během návštěvy otce Bernarda u nás, to slovy nejde vyjádřit.“

„V takovýchto situacích si člověk obzvlášť uvědomí, jaký je to dar být obklopen dobrými lidmi. Náš skvělý ,,misijní“ tým pracoval naplno. Spojení Doležalovi (Havlíčkův Brod) a Janečkovi (Sudoměřice) byla naprosto úžasná pracovní symfonie.“

„Jsme velice Bohu vděčni za ty milostiplné předsvatodušní okamžiky, kterých se nám dostalo v přítomnosti otce Bernarda. Lépe jsme si to ani nemohli představit a naplánovat a naše Anička konstatovala, že otec je její úžasný velký kamarád. S díky! Bučkovi“

11295631_902673223128370_5111701345546184596_n

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio