FB twitter YouTube

P. Bernard ze Zambie v ČR 15. 11. 2014 – den třetí

V Táboře-Klokotech jsme se vydali navštívit setkání asociovaných oblátských laiků. Jejich dnešní setkání je výjimečné tím, že na večerní mši budou skládat zase na rok slib věrnosti charizmatu zakladatele kongregace Misionářů oblátů sv. Evžena de Mazenod, ale to předbíháme čas.

Rozhodně jsme si živě, v rámci našich možností rozhovorů v angličtině, popovídali o našem společném tématu – misiích. P. Bernard navštívil laické setkání dopoledne a všechny velmi potěšil zprávou, že i v Zambii se setkává s laickými asociovanými oblátů. Hovořil s námi o jejich velmi praktické podpoře misionářů v odlehlých oblastech. Opět jsme se cítili mnohem silněji jako propojená rodina, která nezná hranice. Zajímavá otázka otevřela téma úcty k P. Marii a dozvěděli jsme se hodně novou informaci o existenci poutních míst zasvěcených P. Marii i v Africe. Zavzpomínali jsme i na setkání některých z nás s P. Bernardem na Velehradě a v přátelské atmosféře spolu poobědvali.

Po společném dobrém obědě jsme se prošli historickým centrem města Tábora, připomněli si trochu z dějin Izraele, protože i zde máme Jordán a zamířili zpět na druhý táborský pahorek – na Klokoty. V kostele Nanebevzetí P. Marie už se chystalo na mši a ke Klokotům už se tou dobou blížil i národní ředitel Papežských misijních děl v Česku, P. Jiří Šlégr. A tak jsme společně mohli prožít mši svatou trojnásobně misijní: s ředitelem PMD ze Zambie, z Česka, a v kostele, který spravují misionáři obláti, jež zde statečně zastupoval P. Jiří Můčka, omi, P. Mariusz, omi a P. Karl, omi.

Pro zájemce z řad farníků se otevřely dveře poutního domu Emauzy hned vzápětí a „misijno“ se přesunulo na besedu s promítáním filmu Zambijský Bambo. Mnohé z nás zajímala historie státu Zambie a tak se nám znovu pootevřely oči. Například někteří z nás se po dnešku odnaučili používat pojem Afrika, řekněte nám něco o Africe… Uvědomili jsme si snad trochu, že není všude stejná, že od ředitele PMD ze Zambie můžeme dozvědět něco o Zambii, ale už ne o Angole. Mnozí z nás nemohli dům Emauzy vůbec opustit, kolik měli otázek na to, jak pomoci církvi v Zambii a radosti ze setkání s P. Bernardem.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio